Перелік документів, що регламентують діяльність служби екстреної медичної допомоги

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

 • Конституція України

 • Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» № 2802-XII від 19.11.92

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. №1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги».
 •  Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. №1115 «Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. №1116 «Про затвердження Типового положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. №1117 «Про затвердження Типового положення про станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги».
 •  Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1118 «Про затвердження Порядку інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місце події» {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1359 від 28.12.2020}.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1120 «Про соціальні пільги та гарантії медичних працівників системи екстреної медичної допомоги, залучених до ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1121 «Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, що входять до системи екстреної медичної допомоги, з аварійно-рятувальними службами та підрозділами центральних та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1122 «Про затвердження Порядку надання екстреної медичної допомоги особам, узятим під варту або яким призначено покарання у виді позбавлення волі».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1271 «Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події».
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1359 «Деякі питання організації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

НАКАЗИ, ІНСТРУКЦІЇ МОЗ УКРАЇНИ ТА УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ:

 • Наказ МОЗ України від 26.03.2021 № 583 «Про затвердження Правил виклику бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та Порядку транспортування пацієнтів (постраждалих) бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги у заклади охорони здоров’я».
 • Наказ МОЗ України від 05.06.2019 № 1269 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги».
 • Наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».
 • Наказ МОЗ України від 24.09.2020 № 2179 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань надання екстреної медичної допомоги».
 • Наказ МОЗ України від 5.06.2020 № 1311 «Про затвердження Примірного табеля оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги» {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 2114 від 30.09.2021}.
 • Наказ МОЗ України від 19.05.2020 № 1167 «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги».
 • Наказ МОЗ України від 05.11.2020 №2524 «Про затвердження Єдиного класифікатора попередніх діагнозів для бригад екстреної медичної допомоги».
 • Наказ МОЗ України від 27 жовтня 2021 р. № 2349 «Про затвердження Порядку міжрегіональної маршрутизації пацієнтів в системі екстреної медичної допомоги». 
 • Наказ МОЗ України від 16.02.2021 № 263 «Про затвердження Переліку причин звернень та скарг про необхідність надання екстреної медичної допомоги».
 • Наказ МОЗ України від 22.04.2021 № 792 «Про затвердження тринадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності».
 • Наказ МОЗ України від 14.09.2021 № 1936 «Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та кардіореабілітації «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST».
 • Наказ МОЗ України від 15.09.2021 № 1957 «Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та кардіореабілітації «Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST».
 • Наказ МОЗ України від 09 жовтня 2023 р. № 1767 «Про затвердження Стандарту медичної допомоги «Опіки»».
 • Наказ МОЗ України від 28.09.2017  № 1181 «Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги та госпіталізації пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST бригадами екстреної медичної допомоги»
 • Наказ МВС України  від 06.08.2018 №658 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій»
 • Наказ МОЗ України від 15.06.2023 №1091 «Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги пацієнтам із гострим мозковим інсультом»
 •  Спільний наказ Департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації та Головного управління державної служби України  з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області від 02.12.2021 №492/1632/11-а «Про затвердження інструкції щодо організації взаємодії між Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області і Департаментом охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації в разі виникнення надзвичайних ситуацій»
 • Інструкція про порядок взаємодії між КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської обласної ради та Головний управлінням Державної служби України з надзвичайних  ситуацій у Тернопільській області в разі загрози виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій чи інших небезпечних подій» від 8.09.2022 р.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.