Оперативно-диспетчерська служба

Оперативно-диспетчерська служба (ОДС) центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є структурним підрозділом ЦЕМД та МК, який з використанням телекомунікаційних мереж, програмних, технічних та інших засобів забезпечує в цілодобовому режимі:
– прийняття, формування та передання інформації про виклики екстреної медичної допомоги;
 інформаційну підтримку та координацію дій бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та закладів охорони здоров’я щодо надання екстреної медичної допомоги.
ОДС створена  для забезпечення оперативності, контрольованості та надійності функціонування всього технологічного циклу надання екстреної медичної допомоги.  Максимально скорочується в часі реєстрація та обробка звернень громадян щодо надання екстреної медичної допомоги, здійснюється контроль за оперативною роботою бригад ШМД на викликах та раціональним використання бригад та санітарного автотранспорту.
1.   Для ефективного виконання своїх завдань у структурі ОДС Тернопільського Центру ЕМД та МК створена центральна диспетчерська, в якій розмежовуються функції диспетчерів з прийняття викликів у кількості 4 робочих місць і 5 робочих місць диспетчерів напрямків.
-  Диспетчер з прийому виклику приймає звернення від абонентів по багатоканальних цифрових лініях зв‘язку 103, забезпечує його обробку та повідомляє про це абонента, який зробив виклик екстреної медичної допомоги.
-  Диспетчери напрямків здійснюють автоматичний прийом викликів від диспетчерів по прийому викликів та формування черги їх обслуговування; визначення виїзної бригади ШМД (з урахуванням її місця знаходження в даний час) для виконання виїзду та передають інформацію про виклик екстреної медичної допомоги, характер та особливості невідкладного стану людини Бригаді із задіяними ІР-телефонією та SMS- інформуванням. Також обов‘язком диспетчера напрямку є здійснення інформаційного супроводу надання екстреної медичної допомоги та прийняти інформацію про результат її надання на місці події, під час перевезення та прибуття пацієнта до закладу охорони здоров’я.
До складу ОДС включена консультативно-інформаційна служба. Її завдання - здійснювати оперативну інформаційно-консультативну підтримку звернень населення за медичною допомогою, які надходять на окремий стаціонарний номер консультативної служби, а також переадресовані диспетчером з прийому викликів звернення від абонентів, які не потребують виїзду бригади Е(Ш)МД, а звертаються за отриманням лікарської поради. В обов‘язки лікаря консультанта входить також надання консультації по телеметрії – прийом, розшифровка електрокардіограм, переданих бригадами з місця виклику та надання рекомендацій щодо подальшої лікувальної тактики.
Координацію діяльності підрозділу протягом робочої зміни здійснює старший оперативний керівник – лікар, який має можливість контролювати всі процеси роботи зміни, а саме:
-      формування і зміна складу бригад;
-      моніторинг місцезнаходження усіх бригад на карті;
-      процес надходження, обробки викликів та передачі їх для виконання бригадам;
-      моніторинг статусу виконання бригадами викликів.
Медичний реєстратор має доступ до всієї статистичної інформації, яка накопичується програмою в процесі надходження, обробки викликів, виконання їх бригадами і за допомогою програмного забезпечення отримує статистичну звітність.
Контроль за програмним і технічним забезпеченням системи ОДС здійснює системний адміністратор.
Для навчання стажерів-диспетчерів передбачене навчально-тренувальне місце, яке дозволяє здійснювати підготовку диспетчерів без перешкоджання роботі ОДС.
2. Мозковим центром ОДС є серверна, розміщена в окремому приміщенні із забезпеченням усіх технічних вимог захисту, що складається із:
- сервери з RAID-масивом даних, що дозволяє гарантовано забезпечувати безперебійну роботу та збереження усієї інформації при будь-яких аварійних ситуаціях;
- вузол зв‘язку, в склад якого входить потужна цифрова станція, що дозволяє приймати і обробляти всі поступаючі виклики;
- мережеве обладнання та допоміжне інженерне обладнання, яке дозволяє підвищити надійність роботи серверної.
Енергетичну надійність систем забезпечують дві АВР, потужний дизельний генератор та безперебійні блоки живлення (UPS).
3.  Велику роль в організації роботи ОДС відіграють GPS-модулі з картографією, якими обладнані всі автомобілі ШМД, керівники бригад - лікарі і фельдшери, забезпечені сучасними планшетами, на які приходить виклик, переданий диспетчером напрямку, із усією необхідною інформацією по виклику. За допомогою додатку на платншеті керівник бригади може оперативно шукати усю необхідну інформацію, а в разі потреби передавати в телеметричний центр запис з ЕКГ- апаратів та організувати телеконференцію з кваліфікованими фахівцями.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.